Przejdź do treści
Loyals

Polityka ochrony prywatności - Polo Club UE

Niniejsza Polityka prywatności ma charakter obowiązujący w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez POLO CLUB EUROPE, SL, Użytkowników (zwanych dalej "Użytkownikami" lub "Tobą"), których dane zostały zebrane w następujący sposób:

- portal internetowy eu.poloclub.com (zwany dalej „Stroną Internetową”)

- korespondencja mailowa.

- komunikacja przez WhatsApp.

- komunikacja przez sieci społecznościowe.

 
1. Administrator danych osobowych

POLO CLUB EUROPE, S.L. (zwana dalej zamiennie "POLO CLUB" lub "My").
B-54512512
Seria Jubalcoi Polígono 1, Nº 90
03295 Elche (Alicante).
E-mail: rgpd@poloclub.com

2. Czy podanie wymaganych danych jest konieczne?

POLO CLUB poinformuje, kiedy dane zebrane za pośrednictwem Strony Internetowej, e-maila, WhatsApp i sieci społecznościowych są obowiązkowe lub, przeciwnie, dobrowolne. Brak lub częściowy brak uzupełnienia informacji z wymaganymi danymi osobowymi może oznaczać, że POLO CLUB nie będzie mógł spełnić żądań lub usług zgłoszonych przez Użytkowników.

Poza tym, w przypadku, gdy Użytkownik udostępnia dane osób trzecich, Użytkownik gwarantuje, że poinformował osoby trzecie o postanowieniach zawartych w niniejszej Polityce Prywatności oraz, w razie potrzeby, że uzyskał zgodę osób trzecich.

 • Jakie dane gromadzimy i w jakim celu?

POLO CLUB będzie przetwarzać następujące dane, w zależności od funkcji lub sposobu kontaktu użytkownika z nami, w następujących celach:

PRZETWARZANIE

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

CEL

PODCZAS DOKONYWANIA ZAKUPU LUB ZWROTU

- Podane przez Użytkownika dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

- Dane dotyczące numeru konta lub karty bankowej w celu sformalizowania zakupu.

- Dane osobowe: wiek i płeć (tylko do celów ankiety).

 

· Zarządzanie zakupem i dostawą produktów. 

· Zarządzanie zamówieniami i zwrotami.

· Przesyłanie powiadomień o nowościach/promocjach i informacji związanych z produktami POLO CLUB.

· Przesyłanie ankiet przez Hubpost i inne kanały komunikacji, takie jak Outvio, w celu poznania stopnia satysfakcji klienta z dokonanych zakupów lub podczas zwrotu.

PODSTAWA PRAWNA: wykonanie umowy lub umowy przedwstępnej, której stroną jest Użytkownik, w celu zarządzania zakupami, zamówieniami i zwrotami (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, zwanego dalej RODO).

Uzasadniony cel POLO CLUB polegający na wysyłaniu okazjonalnych wiadomości/promocji związanych z poprzednimi zakupami w POLO CLUB oraz wysyłaniu okazjonalnych ankiet dotyczących doświadczeń zakupowych lub ankiet satysfakcji w procesie zwrotu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

PODCZAS REJESTRACJI KLIENTA NA STRONIE INTERNETOWEJ

- Podane przez użytkownika dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

-        Dane dotyczące numeru konta lub karty bankowej, w celu dokonania zakupu.

-        Preferencje dotyczące produktu (opcjonalnie).

-        Dane osobowe (opcjonalnie): wiek, płeć.

· Zarządzanie profilem Użytkownika.

· Zarządzanie bezpośrednim dostępem do statusu zamówień, historii zakupów itp.

· Powiadamianie o zmianach dotyczących naszych usług.

· Powiadamianie o promocjach/losowaniach, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS.

PODSTAWA PRAWNA: wykonanie umowy lub umowy wstępnej, której stroną jest Użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

PO PRZYSTĄPIENIU DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

 

-        Dane identyfikacyjne Użytkownika podane podczas rejestracji.

-        Data urodzin (opcjonalnie).

-        Historia zakupów.

· Zarządzanie profilem uczestnika programu lojalnościowego w zależności od kategorii.

· Zarządzanie saldem punktów zgromadzonych za dokonane zakupy.

· Zastosowanie rabatów według kategorii Członkostwa.

· Wysyłanie powiadomień związanych z Programem Lojalnościowym.

PODSTAWA PRAWNA: wykonanie umowy lub umowy wstępnej, której stroną jest Użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu zarządzania jego statusem Członka Programu Lojalnościowego, w tym wysyłania komunikatów o Programie Lojalnościowym, saldzie punktów, wykorzystanych rabatach itp.

W WYPADKU ZAPROSZENIA ZNAJOMEGO DO UDZIAŁU W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM PRZEZ JEGO CZŁONKA

-        Adres e-mail znajomego

· Wysyłanie powiadomień z ofertami zniżek na kolejne zakupy w POLO CLUB.

PODSTAWA PRAWNA: Zgoda znajomego, osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

W PRZYPADKU SKONTAKTOWANIA SIĘ Z POLO CLUB

- Dane identyfikacyjne podane przez użytkownika w związku z zamówieniem, profilem użytkownika lub zapytaniem (np. dostępność odzieży).

·  W celu udzielenia użytkownikowi wsparcia po otrzymaniu zapytania

·  Do wymiany wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.

·  Wysyłanie ankiet dotyczących satysfakcji z obsługi klienta.

PODSTAWA PRAWNA: Zgoda Użytkownika. (art.6. 1.a) RODO) w celu wymiany informacji i odpowiadania na zapytania.

Prawnie uzasadniony cel (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na wysyłaniu ankiet satysfakcji, w celu sprawdzenia skuteczności obsługi klienta.

W WYPADKU PRZESŁANIA NAM CV

-         Dane identyfikacyjne takie jak imię i nazwisko, numer dowodu tożsamości, itd.

-         Dane kontaktowe: miejsce zamieszkania, numer telefonu, adresy (pocztowy i e-mail), itd.

-         Dane osobowe takie jak: płeć, data i miejsce urodzenia, wiek, obywatelstwo, itd.

-         Dane dotyczące zawodu i wykształcenia.

·  Zarządzanie wnioskiem o udział w procesie rekrutacyjnym.

·  Przy zarządzaniu wnioskiem Użytkownika o udział w procesie rekrutacyjnym, udostępnione dane zostaną zestawione z informacjami dostępnymi za pośrednictwem innych źródeł (internet, udostępnione przez Użytkownika dane o wcześniejszym zatrudnieniu, uczelni wymienionych w CV, itd.).

PODSTAWA PRAWNA: Wykonanie umowy lub umowy wstępnej z Użytkownikiem (artykuł art.6.1.b.) RODO).

W WYPADKU OTRZYMANIA OD UŻYTKOWNIKA PROŚBY O POWIADOMIENIE O DOSTĘPNOŚCI

 

-          Adres e-mail udostępniony przez Użytkownika.

 

· Powiadomienie użytkownika o dostępności wybranych produktów

PODSTAWA PRAWNA: Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

GDY UŻYTKOWNIK PROSI NAS O WYSYŁANIE NEWSLETTERÓW LUB POWIADOMIEŃ PUSH

-          Adres e-mail podany przez użytkownika, na który przesyłane będą informacje o interesujących go ofertach i produktach.

-          Preferencje dotyczące produktu (opcjonalnie).

-          Adres IP Użytkownika, w przypadku powiadomień push.

·  Bieżące powiadamianie użytkownika o nowościach i ofertach POLO CLUB.

·  Uwzględnienie preferencji dotyczących produktów użytkownika w celu wysyłania newslettera dostosowanego do jego potrzeb.

 

PODSTAWA PRAWNA: wyraźna zgoda Użytkownika (art. 21 ust. 1 LSSI i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) na wysyłanie newslettera i powiadomień push, która będzie rozumiana jako udzielona poprzez „zaznaczenie" pola przewidzianego w tym celu w odpowiednim formularzu.

PODCZAS PRZEGLĄDANIA STRONY INTERNETOWEJ

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową POLO CLUB, automatycznie gromadzimy i przetwarzamy informacje o tym, w jaki sposób uzyskuje on dostęp do strony internetowej i jak z niej korzysta, a w szczególności następujące dane osobowe:

-          Dane techniczne, w tym adres IP, dane logowania, przeglądarkę i jej wersję, system operacyjny i/lub

-          Informacje dotyczące odwiedzin użytkownika na naszej Stronie Internetowej, w tym ujednolicony lokalizator (URL), przeglądane lub wyszukiwane usługi oraz strony odwiedzane przez użytkownika w naszym Serwisie; czas odpowiedzi witryny; błędy pobierania; godzinę i datę wizyty; czas spędzony na tych stronach; informacje o interakcji z witryną (np. kliknięcia i/lub najechania myszą), metody używane do opuszczenia strony, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne; i/lub

-          Informacje gromadzone za pomocą plików cookie. Więcej informacji na temat korzystania z tych urządzeń i sposobu zarządzania nimi można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookie

 

·  Umożliwienie użytkownikowi udziału w interaktywnych funkcjach naszej Strony Internetowej, gdy się na to zdecyduje.

·  Gromadzenie danych statystycznych, analiza i profilowanie na podstawie zainteresowań związanych z przeglądaniem i treściami. Gromadzenie innych cennych informacji, w celu ulepszenia naszej Strony Internetowej i naszych usług.

 

·  Wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych.

 

PODSTAWA PRAWNA: Wyraźna zgoda Użytkownika. (art. 22 LSSI i art. 6.1.a RODO)

W WYPADKU SPŁATY ODROCZONEJ

-        Podane przez użytkownika dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

-        Dane dotyczące numeru konta lub karty bankowej, w celu dokonania zakupu.

·  Odroczenie płatności zgodnie z opcjami wybranymi przez Użytkownika.

·  Przekazanie danych firmie finansującej płatności.

PODSTAWA PRAWNA: realizacja umowy lub umowy wstępnej, której stroną jest Użytkownik. (art.6.1.b RODO)

W WYPADKU ZAMIESZCZENIA SUGESTII LUB REKLAMACJI W ZAKRESIE FUNKCJONALNOŚCI SERWISU WEB

-        Dane kontaktowe: adres e-mail.

-        Dane osobowe zamieszczone w skrzynce, w celu wyświetlenia reklamacji lub sugestii.

·    Poznanie opinii Użytkowników co do funkcjonalności strony oraz sprawdzenie poprzez wprowadzenie ich adresów e-mail czy są ona prawdziwe.

·    Z Użytkownikami, którzy nie mieli dobrych doświadczeń, można skontaktować się za pośrednictwem podanego adresu e-mail.

PODSTAWA PRAWNA: Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

PODCZAS UDZIAŁU W LOTERII LUB KONKURSIE

Dane wymagane w warunkach losowania, ogólnie:

-        Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, płeć, wiek).

-        Dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu).

-        Adres pocztowy w celu przesłania nagrody. Status Użytkownika sieci społecznościowych.

·    Zarządzanie udziałem Użytkowników w konkursach/loteriach zgodnie z Regulaminem.

·    Powiadomienie Uczestnika konkursu/loterii o statusie zwycięzcy.

·    Dostawa lub wręczenie nagrody/nagród.

PODSTAWA PRAWNA: Zgoda Użytkownika (6.1.a) RODO) lub wykonanie umowy (art.6.1.b) RODO), zgodnie z zasadami zawartymi w podstawie prawnej loterii/konkursu.

 

3. Odbiorcy

POLO CLUB nie przekazuje danych podanych przez użytkownika, chyba że zostanie do tego upoważniony przez użytkownika, lub jeśli zaistnieje taki wymóg prawny, a także na wyraźnie żądanie sądu, służb porządku publicznego lub organów ścigania.

Należy również pamiętać, że w celu prowadzenia swojej działalności POLO CLUB może zawierać umowy ze stronami trzecimi (osobami fizycznymi lub prawnymi) w celu świadczenia w jego imieniu takich usług jak na przykład usługi kurierskie, których celem jest dostarczenie zamówienia do użytkownika, a także zapewnienia realizacji usług powiązanych z jego usługami, usług wsparcia w analizie sposobu korzystania z usług świadczonych przez Polo Club. Wszystko to może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika.

Te osoby trzecie będą miały dostęp do danych osobowych Użytkownika wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu, na podstawie odpowiednich umów o przetwarzanie danych, w których instruujemy je, jak postępować z danymi Użytkownika i chronić je, a osoby te są zobowiązane do nieujawniania ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

METODA PŁATNOŚCI ODROCZONEJ

-Jeśli Użytkownik zdecyduje się na odroczoną metodę płatności Klarna, musi podać swoje dane w formularzu udostępnionym przez Klarna na Stronie Internetowej w celu oceny, czy kwalifikuje się do korzystania z metod płatności Klarna, a także w celu dostosowania dostępnych metod płatności. Klarna jest odpowiedzialna za przetwarzanie podanych przez użytkownika danych osobowych, zgodnie z jej polityką prywatności, którą można znaleźć tutaj.

Więcej informacji o Klarna i metodzie odroczonej płatności tutaj.

-Jeśli Użytkownik dokonuje zakupu spoza Hiszpanii lub Portugalii i zdecyduje się na metodę odroczonej płatności Scalapay, obecnie obowiązującą tylko we Włoszech, musi podać swoje dane w formularzu, który Scalapay utworzył w tym celu na odpowiedniej stronie internetowej, aby ocenić, czy kwalifikuje się do korzystania z metod płatności, a także dostosować dostępne środki płatności. Scalapay będzie odpowiedzialna za przetwarzanie podanych przez użytkownika danych osobowych, które będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Scalapay, znajdująca się tutaj 

Więcej informacji o Scalapay i metodzie odroczonej płatności tutaj.

ZWROTY

W przypadku zwrotu produktu należy podać swój adres e-mail za pośrednictwem następującego adresu e-mail link. Outvio zajmie się przeprowadzeniem zwrotu danego artykułu bądź artykułów. Outvio odpowiada też za przesłanie użytkownikowi ankiety satysfakcji klienta w związku z przeprowadzonym zwrotem.

Więcej informacji o Outvio i zarządzaniem przez niego prywatnością tutaj.

4. Przekazywanie danych do państw trzecich

POLO CLUB, jako administrator danych, informuje, że niektóre z określonych czynności przechowywania i przetwarzania danych są wykonywane przy wsparciu osób fizycznych lub prawnych znajdujących się poza Unią Europejską.

Jednocześnie w takich przypadkach POLO CLUB informuje, że podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia, aby dane Użytkownika były traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności. W szczególności POLO CLUB informuje, że nie będzie przekazywać danych osobowych do organizacji lub krajów spoza Unii Europejskiej, chyba że są to kraje o odpowiednim poziomie ochrony lub oferują wystarczające gwarancje i uznają egzekwowalne prawa osoby, której dane dotyczą, oraz skuteczne działania prawne.

5. Przechowywanie danych

Zasadniczo, udostępnione dane osobowe są przechowywane przez okres ściśle niezbędny do realizacji każdego z przewidzianych celów oraz, w stosownych przypadkach, do upływu terminu przedawnienia w celu egzekwowania zobowiązań umownych lub przedwstępnych, a także do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie przez użytkownika.

W szczególności:

 • Dane dotyczące dokonanych zakupów są przechowywane przez okres 5 lat, chyba że zastosowanie mają inne terminy przedawnienia.

 • Dane podane podczas rejestracji na Stronie Internetowej są przetwarzane do czasu rezygnacji z bycia zarejestrowanym Użytkownikiem naszej Strony Internetowej.

 • Dane przekazane przez Członków Programu Lojalnościowego i zgromadzone w ten sposób, są przechowywane do momentu rezygnacji z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym lub do momentu rezygnacji z bycia zarejestrowanym Użytkownikiem naszej strony internetowej.

 • Dane znajomych wskazanych przez członków Programu Lojalnościowego są przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania im powiadomień o oferowanych zniżkach i są przechowywane przez okres miesiąca.

 • Dane dotyczące dostaw oraz powiadomienia reklamowe wysyłane pocztą elektroniczną lub wiadomościami SMS są wykorzystywane do czasu przesłania przez Użytkownika powiadomienia o rezygnacji z otrzymywania wspomnianych powiadomień.

 • Dane służące do wysyłania newsletterów będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji tej usługi.

Jeśli chodzi o powiadomienia push, jeśli nie chcesz ich otrzymywać,musisz wyłączyć tę opcję w panelu konfiguracji przeglądarki. Ten proces może być różny w zależności od używanej przeglądarki. Poniżej pokazujemy w jaki sposób wyłączyć powiadomienia w różnych przeglądarkach:

 • Dane dotyczące zapytań kierowanych do nas za pośrednictwem kanałów obsługi klienta lub wszelkich innych zapytań kierowanych do nas za pośrednictwem kanałów udostępnionych na Stronie Internetowej (na przykład powiadomienie o dostępności odzieży) będziemy przechowywać do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, chyba że takie dane muszą zostać włączone do pliku zakupu Użytkownika, w którym to przypadku zastosowanie będą miały okresy przechowywania związane z zakupem.

 • Dane udostępnione w celu przesłania powiadomień o dostępności artykułów są przetwarzane jedynie w tym celu i są przechowywane przez czas racjonalnie niezbędny do wykonania dostawy i definitywnego ich usunięcia.

 • Dane zebrane podczas przeglądania strony internetowej są przechowywane zgodnie z naszą Polityką plików Cookie.

 • Dane udostępnione przez użytkowników uczestniczących w loterii są przechowywane wyłącznie w celu zarządzania nią.

 • Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych. Są to prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia i przenoszenia, z których może on skorzystać, wysyłając wiadomość e-mail na adres rgpd@poloclub.com podając w temacie wiadomości „KORZYSTANIE Z PRAW”.

W przypadku, gdy POLO CLUB ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek, POLO CLUB może zażądać dostarczenia dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika.

W niektórych przypadkach realizacja wniosku może skutkować odpowiednio przechowywaniem, ograniczaniem lub zablokowaniem takich praw.

W przypadku procesów przetwarzania, których podstawą prawną jest wyraźna zgoda, Użytkownik ma prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność procesu przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Oprócz powyższego, użytkownik może sprzeciwić się lub cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w dowolnym momencie: wnioskując o to za pośrednictwem udostępnionego mu wcześniej adresu e-mail, linku podanego w tym celu w każdej wysyłanej przez nas informacji handlowej lub, jeśli jest zarejestrowanym Użytkownikiem naszej strony internetowej, za pośrednictwem opcji dostępnej również w takim celu w jego profilu.

Podobnie, w przypadku, gdy POLO CLUB nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań prawnych w odniesieniu do ochrony danych osobowych użytkownika, użytkownik ma prawo skierować skargę do właściwego organu, którym w Hiszpanii jest Hiszpańska Agencja Ochrony Danych (Agencia Española de Protección de Datos). (www.aepd.es)

 • Bezpieczeństwo

Główną naszą misją jest zabezpieczenie i zagwarantowanie bezpieczeństwa zarówno przetwarzania danych osobowych, jak i powiązanych informacji, zapewniając ich ochronę i integralność. Dlatego też POLO CLUB wdraża środki zarówno organizacyjne, jak i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i uniknięcia ich uszkodzenia, utraty, nieuprawnionego dostępu do nich lub bezprawnego przetwarzania, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter przechowywanych danych i ryzyko, na jakie są one narażone, czy to w wyniku działań ludzkich, czy też środowiska fizycznego lub naturalnego. POLO CLUB nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę, nieautoryzowane przeniesienie lub niewłaściwą manipulację danymi, na które nie ma wpływu i których nie mógł przewidzieć lub takich, które wynikają z ataków osób trzecich.

6. Linki do innych stron internetowych

Nasza Strona Internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Po kliknięciu w link strony trzeciej użytkownik zostanie przekierowany na tę stronę. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Zdecydowanie zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

7. Prywatność osób niepełnoletnich

Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 roku życia.

Naszym zamiarem nie jest gromadzenie danych osobowych osób poniżej 18 roku życia. Prosimy o kontakt rodziców lub opiekunów, którzy wiedzą, że ich dziecko lub podopieczny przekazał nam swoje dane osobowe.

Użytkownicy gwarantują prawdziwość i autentyczność informacji i danych, które przekazują w związku z korzystaniem z tej Strony Internetowej. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie nieprawdziwe lub niedokładne informacje, które mogą pojawić się w związku z dostarczeniem danych, a także za wszelkie szkody, które takie informacje mogłyby spowodować.

Na wypadek, gdybyśmy dowiedzieli się, że zgromadziliśmy dane osób w wieku poniżej 18 lat bez sprawdzenia, czy zgoda została udzielona przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów, z zastrzeżeniem prawa do świadczenia usługi.

 
8.
Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

POLO CLUB może dokonać aktualizacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Obowiązuje Polityka Prywatności w wersji aktualnie opublikowanej, dlatego prosimy o jej regularne sprawdzanie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian Użytkownik zostanie należycie poinformowany, tak by mógł zapoznać się z tymi zmianami i skorzystać z przysługujących mu praw, jeśli się z nimi nie zgadza.

 

Ostatnia wersja:  Czerwiec 2024

Szczegóły

Opis

Wybierz rozmiar

Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.

* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.

* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com