Przejdź do treści
Loyals

Zasady i warunki programu lojalnościowego Loyals UE

UDZIAŁ W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 

Program lojalnościowy LOYALS POLO CLUB jest prowadzony przez spółkę "POLO CLUB EUROPE, S.L.U.", zarejestrowaną pod numerem NIP B54512512, z siedzibą przy Ptda Jubalcoi polígono 1, nr 90, 03295, Elche (Alicante) Hiszpania.(„POLO CLUB”).

 

LOYALS, Program Lojalnościowy POLO CLUB („Program Lojalnościowy”) oferowany jest przez POLO CLUB klientom i potencjalnym klientom, którzy dokonują zakupów za pośrednictwem strony internetowej https://eu.poloclub.com. W ramach Programu Lojalnościowego POLO CLUB oferuje korzyści i przywileje wynikające z niniejszych zasad i warunków (dalej „Zasady i Warunki”), które stanowią umowę zawartą między klientem („Członkiem”) a POLO CLUB, dotyczącą Programu lojalnościowego.

 

Program Lojalnościowy jest dostępna dla wszystkich mieszkańców UE. Członkostwo jest ograniczone do osób fizycznych i do jednego konta na osobę. Członkostwo nie jest dostępne dla korporacji, przedsiębiorstw, organizacji charytatywnych, spółek, firm ani osób innych niż osoby fizyczne, chyba że POLO CLUB uprzednio wyrazi na to pisemną zgodę, według własnego uznania.

 

Aby przystąpić do Programu Lojalnościowego, Członek musi zalogować się na stronie internetowej https://eu.poloclub.com/, za pośrednictwem której konieczne będzie posiadanie lub utworzenie konta Klienta. Klienci, którzy nie mają jeszcze konta, mogą je założyć klikając w następujący link https://eu.poloclub.com/account/login, gdzie należy wprowadzić swoje dane.

 

Podczas tworzenia konta członek zobowiązany jest do podania dokładnych i pełnych informacji. POLO CLUB zastrzega sobie prawo do odmowy członkostwa każdemu klientowi, jeśli ten nie będzie przestrzegał procedur rejestracyjnych. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować POLO CLUB o wszelkich zmianach w swoich danych kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu i/lub adres e-mail, wchodząc na stronę internetowąhttps://eu.poloclub.com/account/login i aktualizując swoje konto użytkownika.

 

Przystępując do Programu Lojalnościowego, Członek akceptuje jego Zasady i Warunki. Klient posiadający lub otwierający konto na stronie internetowej POLO CLUB zostanie automatycznie zarejestrowany jako Członek Programu Lojalnościowego, chyba że zaznaczy, że nie chce w nim uczestniczyć, wysyłając wiadomość e-mail na adres rgpd@poloclub.com z informacją „OPUŚĆ PROGRAM LOJALNOŚCIOWY” w temacie wiadomości.

 

Program Lojalnościowy ma charakter indywidualny i niezbywalny i w związku z tym Członkostwo w nim nie może być przenoszone, pożyczane ani zbywane. Nie zezwala się również na jego wykorzystywanie do celów innych niż określone przez POLO CLUB w niniejszych Zasadach i Warunkach.

 

POLO CLUB zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania członkostwa w Programie Lojalnościowym lub odmowy wykorzystania zgromadzonych punktów w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu na skutek niewłaściwego i/lub nieuczciwego korzystania z Programu Lojalnościowego.

 

KATEGORIE LOYALS POLO CLUB

 

Program Lojalnościowy podzielony jest na trzy kategorie, zgodnie ze stopniem lojalności każdego Członka, w zależności od dokonanych zakupów: Loyal, Loyal + i Beyond.

 

Kategoria lojalności każdego Członka zależy od zakupów w zloty dokonanych za pośrednictwem strony internetowej https://eu.poloclub.com/. Pod uwagę są brane sumy zapłacone za produkty, a także podatki i koszty wysyłki.

 

Kryteria dostępu do poszczególnych kategorii Programu Lojalnościowego są następujące:

 

 • Loyal: Status Loyal jest przyznawany Członkom w momencie utworzenia konta na stronie https://eu.poloclub.com/. Nie przysługuje im jednak prawo do korzyści związanych ze statusem Loyal, dopóki nie dokonają oni pierwszego zakupu. Jeśli Członek nie dokona żadnych zakupów w ciągu roku, wszelkie korzyści uzyskane w ramach kategorii LOYALS Programu Lojalnościowego zostaną utracone.

 

 • Loyal+: Każdy Członek, który zgromadzi łączną kwotę 650 PLN wydanych za pośrednictwem strony internetowej https://eu.poloclub.com/ otrzyma status Loyal+ i będzie mógł cieszyć się korzyściami związanymi z kategorią Loyal+ Programu Lojalnościowego przez jeden rok kalendarzowy od chwili przekroczenia progu 650 PLN. Aby zachować korzyści wynikające z przynależności do kategorii Loyal+ Programu Lojalnościowego, należy w ciągu kolejnego roku wydać co najmniej 650 PLN za pośrednictwem strony internetowej https://eu.poloclub.com/. W przeciwnym razie Członek powróci do statusu Loyal, zachowując zgromadzone do tego momentu środki, zaś by odzyskać status Loyal+, musi ponownie wydać 650 PLN.

 

 • Beyond: Każdy Członek, który zgromadzi łączną kwotę 1300 PLN wydanych za pośrednictwem strony internetowej https://eu.poloclub.com/ otrzyma status Beyond i będzie mógł cieszyć się korzyściami związanymi z kategorią Beyond Programu Lojalnościowego przez jeden rok kalendarzowy od chwili przekroczenia progu 1300 PLN. Aby zachować korzyści wynikające z przynależności do kategorii Beyond Programu Lojalnościowego, należy w ciągu kolejnego roku wydać co najmniej 1300 PLN za pośrednictwem strony internetowej https://eu.poloclub.com. W przeciwnym razie Członek powróci do statusu Loyal + lub Loyal, zw zależności od łącznych wydatków, zaś by odzyskać status Beyond, musi ponownie wydać 1300 PLN.

 

Więcej informacji na temat kategorii Programu Lojalnościowego można znaleźć na stronie https://eu.poloclub.com/pages/loyals-eu

 

POZYSKIWANIE PUNKTÓW

Pozyskiwanie punktów za zakupy

Program lojalnościowy umożliwia gromadzenie punktów w miarę dokonywania zakupów na stronie internetowej https://eu.poloclub.com/, pod warunkiem, że zakupy te są dokonywane z konta Klienta.

 

Liczba punktów naliczonych za każdy zakup zależy od kategorii lojalności osiągniętej przez danego Członka:

 

 • Loyal: Członek kategorii Loyal Programu Lojalnościowego otrzymuje jeden punkt za każde zloty wydane na naszej stronie internetowej https://eu.poloclub.com/.

 

 • Loyal+: Członek kategorii Loyal+ Programu Lojalnościowego otrzymuje półtora punktu za każde zloty wydane na naszej stronie internetowej https://eu.poloclub.com/.

 

 • Beyond: Członek kategorii Beyond Programu Lojalnościowego otrzymuje dwa punkty za każde zloty wydane na naszej stronie internetowej https://eu.poloclub.com/.

 

Program Lojalnościowy obejmuje wszystkie produkty oferowane za pośrednictwem strony internetowej https://eu.poloclub.com/ i nalicz punkty na podstawie całkowitej kwoty zapłaconej przez Członka, tj. ceny produktu, podatku VAT i kosztów wysyłki.

 

Przy zakupie kart podarunkowych użytkownik może skorzystać z przywilejów Programu Lojalnościowego, jednak zakupy dokonane za pomocą karty podarunkowej nie będą brane pod uwagę do celów Programu Lojalnościowego.

 

Inne sposoby gromadzenia punktów

 

Poza punktami za zakupy, POLO CLUB przyznaje Członkom punkty za:

 

 • Założenie konta klienta, które zapewnia każdemu Członkowi 25 punktów powitalnych.
 • Z okazji urodzin naszych Członków, POLO CLUB przyznaje 100 punktów każdemu klientowi, który umieścił swoją datę urodzenia w danych udostępnionych POLO CLUB.
 • POLO CLUB przyznaje 10 punktów każdemu Członkowi, który śledzi markę POLO CLUB na Instagramie.

INNE KORZYŚCI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

Oprócz punktów przyznawanych za każdy zakup na stronie https://www.eu.poloclub.com/, Członkowie otrzymują inne korzyści w zależności od ich kategorii lojalnościowej:

 

 • Loyal: Członek kategorii Loyal Programu Lojalnościowego uzyskuje wyłączny dostęp do sprzedaży prywatnej.

 

 • Loyal+: Członek kategorii Loyal Programu Lojalnościowego uzyskuje wyłączny dostęp do sprzedaży prywatnej

 

 • Beyond: Członek kategorii Loyal Programu Lojalnościowego uzyskuje wyłączny dostęp do sprzedaży prywatnej

 

INFORMACJA O PUNKTACH

 

Klient może sprawdzić saldo swoich punktów odwiedzając swoje konto klienta na stronie internetowej https://eu.poloclub.com/account/login.

 

POLO CLUB może przekazywać Członkom pocztą, e-mailem, SMS-em lub w inny sposób wszelkie informacje dotyczące Programu lojalnościowego, w tym promocje, oferty, sprzedaż prywatną, a także wszelkie inne informacje handlowe dotyczące Programu lojalnościowego.

 

POLO CLUB może wysyłać swoim Członkom pocztą, e-mailem, SMS-em lub w inny sposób wszelkie informacje o Programie Lojalnościowym, w tym o promocjach, ofertach, sprzedaży prywatnej, a także wszelkie interesujące informacje handlowe dotyczące Programu Lojalnościowego.

 

W przypadku jakichkolwiek reklamacji dotyczących salda punktów związanych z zakupami online, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta strony internetowej pod adresem contact@poloclub.com, podając adres e-mail konta Klienta, a także numer zamówienia złożonego na stronie internetowej.

 

Punkty zgromadzone w Programie Lojalnościowym są ważne przez 12 miesięcy od ich uzyskania; po tym okresie punkty wygasają.

 

WYKORZYSTANIE RABATU LOJALNOŚCIOWEGO

 

Członkowie mogą realizować swoje punkty w celu uzyskania zniżek na zakupy za pośrednictwem strony internetowej https://eu.poloclub.com/account/login w następujący sposób:

 

 • Członkowie, którzy zgromadzili 100 punktów w Programie Lojalnościowym, otrzymują rabat w wysokości 22 PLN na kolejny wybrany przez siebie zakup, o ile dokonają go z wykorzystaniem swojego konta klienta.
 • Członkowie, którzy zgromadzili 200 punktów w Programie Lojalnościowym, otrzymują rabat w wysokości 44 PLN na kolejny wybrany przez siebie zakup, o ile dokonają go z wykorzystaniem swojego konta klienta.
 • Członkowie, którzy zgromadzili 300 punktów w Programie Lojalnościowym, otrzymują rabat w wysokości 65 PLN na kolejny wybrany przez siebie zakup, o ile dokonają go z wykorzystaniem swojego konta klienta.
 • Członkowie, którzy zgromadzili 400 punktów w Programie Lojalnościowym, otrzymują rabat w wysokości 87 PLN na kolejny wybrany przez siebie zakup, o ile dokonają go z wykorzystaniem swojego konta klienta.

 

Punkty można zrealizować w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Punkty wygasną, jeżeli nie zostaną wykorzystane w tym czasie.

 

Jeżeli podany adres e-mail jest prawidłowy, Członek zostanie poinformowany o dostępnych punktach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Po wykorzystaniu punktów saldo Klienta zostaje pomniejszone o wykorzystane punkty.

 

Zgromadzone punkty o wartości powyżej 400 punktów zostają zachowane, a nowe saldo punktów można sprawdzić zarówno na stronie internetowej, jak i w sklepie od następnego dnia po realizacji punktów.

 

W przypadku, gdy Członek zażąda zwrotu pieniędzy za przedmiot zakupiony przy użyciu punktów, punkty, które dały mu dostęp do zniżki, nie zostaną doliczone do jego salda.

 

Kwota dokonanych zakupów, przy których klient korzysta ze zniżki zapewnionej przez wymienione punkty, również skutkuje gromadzeniem punktów w ramach Programu Lojalnościowego na takich samych warunkach, jak określone w niniejszym Regulaminie.

 

AKTUALNE DANE

 

Członek może zażądać bądź uzyskać dostęp do swoich danych w celu ich zaktualizowania, korzystając z następujących opcji:

 

 

Członek gwarantuje dokładność wszystkich dostarczonych informacji i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie błędne, niekompletne lub nieaktualne informacje.

 

CZAS TRWANIA I ZMIANY W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 

POLO CLUB zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania Programu Lojalnościowego w dowolnym momencie. Zasady i Warunki Programu Lojalnościowego mogą być modyfikowane przez POLO CLUB w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, a ich aktualna wersja znajduje się na stronie https://eu.poloclub.com/. W takim wypadku POLO CLUB zobowiązuje się do poinformowania Członków za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na ich adresy, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji i nie przewidując jakiegokolwiek rekompensaty dla Członków.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Członkowie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z korzyści związanych z Programem Lojalnościowym, a POLO CLUB jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. W przypadku rozbieżności dotyczących skumulowanego salda, pod uwagę będą brane informacje zawarte w bazie danych POLO CLUB.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki ochrony prywatności POLO CLUB, kliknij w link https://eu.poloclub.com/pages/politica-de-privacidad.

 

KONTAKT

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszego Programu Lojalnościowego, Klienci mogą skontaktować się z Działem Obsługi Klienta w jeden z następujących sposobów:

 

 • Za pośrednictwem poczty: „POLO CLUB EUROPE, S.L.U.”, Ptda Jubalcoi polígono 1, núm. 90, 03295, Elche (Alicante) Hiszpania.
 • Za pomocą poczty elektronicznej na adres contact@poloclub.com

 

SPÓJNOŚĆ

 

Gdyby jedno lub więcej postanowień niniejszych Warunków zostało uznane za nieważne lub nieobowiązujące na podstawie obowiązujących przepisów lub prawomocnego orzeczenia sądu, pozostałe postanowienia pozostaną ważne i obowiązujące.

 

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

 

Niniejsze Zasady i Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z obowiązującym prawem hiszpańskim. Wszelkie spory między Użytkownikiem a POLO CLUB co do obowiązywania i wykonalności któregokolwiek z ich postanowień będą rozstrzygane na drodze sądowej przed sądami i trybunałami w Elche.


Aktualizacja 03/2024

Szczegóły

Opis

Wybierz rozmiar

Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.

* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.

* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com