Przejdź do treści
Loyals

Zasady i warunki - Polo Club UE

Niniejsza strona (wraz ze wskazanymi na niej dokumentami) zawiera ogólne Zasady i warunki („Zasady i warunki”) zakupu produktów („Produkty”) dostępnych na naszej stronie internetowej https://www.eu.poloclub.com („Strona internetowa”).

Niniejsze Zasady i Warunki, wraz z tymi zawartymi w formularzu zamówienia dostępnym podczas procesu zakupu, składają się na niniejszą umowę. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług POLO CLUB EUROPE, S.L.U. lub dokonaniem jakiegokolwiek zakupu. Złożenie Zamówienia oznacza wyrażenie zgody na niniejsze Zasady i Warunki. Zasady i Warunki są dostępne w każdej chwili na tej stronie.

1. WŁASNOŚĆ DOMENY www.eu.poloclub.com

Domena www.eu.poloclub.com es należy do firmy POLO CLUB EUROPE, S.L.U., spółki handlowej zarejestrowanej z NIP nr B54512512 i z siedzibą dla celów podatkowych przy Pdta. Jubalcoi polígono 1, núm. 90, 03295, Elche (Alicante) Hiszpania. W razie uwag lub sugestii można się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@poloclub.com

2. CEL I ZAKRES

2.1. Celem niniejszych Warunków jest uregulowanie treści i Produktów oferowanych klientom, którzy odwiedzają lub kupują w Internecie, oraz relacji ustanowionych między nimi a administratorem domeny, POLO CLUB EUROPE, S.L.U. lub stronami trzecimi, które za pośrednictwem odpowiednich umów licencyjnych korzystają z portalu w celu nawiązania kontaktu z klientami końcowymi

2.2. Te Zasady i Warunki obowiązują na zasadzie preferencyjnej, z wyłączeniem wszelkich innych, względem wszystkich transakcji handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi na stronie internetowej www.eu.poloclub.com.

2.3. Umowa jest dostępna w różnych wersjach językowych, przy czym jednak pierwszeństwo przysługuje wersji hiszpańskiej. W związku z tym, jeśli klient wybrał inny język do zawarcia umowy, w przypadku istnienia różnic między hiszpańską wersją Zasad i Warunków, a wersją wybraną przez klienta, pierwszeństwo przysługuje wersji hiszpańskiej.

3. KOMUNIKACJA POMIĘDZY STRONAMI

3.1. Klient uznaje za wiążące powiadomienia i komunikaty, które POLO CLUB EUROPE, S.L.U. będzie wysyłać drogą elektroniczną na adresy lub numery telefonów wskazane podczas zakładania konta klienta lub składania zamówienia.

3.2. Tego rodzaju komunikacja elektroniczna pozostaje w pełni skuteczna, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

4. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

4.1. Na naszej stronie internetowej są oferowane produkty, które spełniają wymogi prawa europejskiego i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z przepisów obowiązujących w tym zakresie w krajach pozaeuropejskich.

4.2. Zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań, aby zagwarantować dostępność, w ramach ograniczeń wynikających z samej natury handlu elektronicznego, działającego na odległość, a nie osobiście, wszystkich produktów i usług oferowanych na stronie internetowej, z zachowaniem należytej skuteczności i efektywności.

4.3. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za (i) straty wynikające z okoliczności, które nie wynikają z bezpośredniego naruszenia przez nas niniejszych Zasad i Warunków, (ii) niespełnienia subiektywnych oczekiwań klienta, (iii) strat ekonomicznych (w tym utraty zysków, rzeczywistych lub przewidywanych sprzedaży lub przychodów, braku płynności lub zwrotu z kapitału, interesów z osobami trzecimi, reputacji, wartości firmy lub wartości firmy itp.) oraz (iiii) strat pośrednich lub wtórnych.

4.4. Podobnie, POLO CLUB EUROPE, S.L.U. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie naszych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, gdy takie opóźnienie lub niewykonanie wynika z przyczyn niezależnych od naszych starannych działań lub wysiłków.

4.5 Zwracamy uwagę, że nasza działalność online nie nakłada na nas prawnego obowiązku posiadania formularzy skarg i zażaleń. Użytkownik może jednak przesłać nam swoją skargę za pośrednictwem adresu e-mail contact@poloclub.com, a my rozpatrzymy ją za pośrednictwem utworzonego w tym celu kanału komunikacyjnego. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013, informujemy, że użytkownik ma prawo zwrócić się do nas z wnioskiem o pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich za pośrednictwem adresu internetowego http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. OBOWIĄZKI KLIENTA LUB UŻYTKOWNIKA

5.1. Gdy klient zarejestruje się lub złoży zamówienie na Stronie Internetowej, jest zobowiązany do przestrzegania niniejszych Ogólnych Zasad i Warunków oraz szczegółowych warunków związanych z rejestracją lub zakupem. W szczególności złożenie Zamówienia oznacza prawnie wiążące wyrażenie zgody na niniejsze Zasady i Warunki.

5.2. Analogicznie, składając zamówienie na naszej stronie internetowej, klient potwierdza, że osiągnął wymagany wiek i posiada wystarczającą zdolność prawną do zawierania umów zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium, z którego składa zamówienie.

5.3. Klient zobowiązuje się do podania pełnych i zgodnych z prawdą informacji o swoich danych osobowych niezbędnych do przetworzenia jego zamówienia na odpowiednich warunkach. Zobowiązuje się jednocześnie do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach takich danych, gdy tylko się one pojawią.

5.4. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, za pomocą wszelkich dostępnych mu środków, bezpieczeństwa haseł, danych bankowych i innych poufnych danych o wrażliwym charakterze swojego konta klienta, starannie uniemożliwiając dostęp do nich osobom trzecim, przy czym POLO CLUB EUROPE, S.L.U. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego ich użycia, które to szkody ponosi klient.

5.5. Klient musi niezwłocznie powiadomić POLO CLUB EUROPE, S.L.U. w przypadku kradzieży lub nieuczciwego przywłaszczenia takich danych przez osoby trzecie lub uzasadnionego podejrzenia, że takie zdarzenie miało lub może mieć miejsce.

5.6. Klient ponosi koszty wynikające z podania nieprawidłowych danych dostawy lub niemożności dostarczenia lub odebrania należycie wysłanych produktów. Koszty z tego tytułu wyniosą 6,95 €.

5.7. Klient zobowiązuje się do nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień. POLO CLUB EUROPE, S.L.U. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku uzasadnionego podejrzenia o nieprzestrzeganie tego zobowiązania oraz do poinformowania właściwych organów.

6. ZAKUPY NA STRONIE INTERNETOWEJ www.eu.poloclub.com

6.1. Na stronie internetowej można dokonać zakupu jako gość lub jako zarejestrowany klient. Rejestracja jest bardzo łatwa i można jej dokonać w dowolnym momencie lub bezpośrednio po wypełnieniu formularza rejestracji gościa. Poprosimy Cię tylko o niezbędne informacje, które usprawnią proces zakupu. Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką ochrony prywatności.

6.2 Wszystkie zamówienia wiążą się z wyrażeniem zgody na ceny i właściwości produktów wyszczególnione w kartach sprzedaży.

6.3. Zatwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z pełną znajomością i przyjęciem niniejszych Zasad i Warunków, jak również z akceptacją produktu, jego cech i ceny.

7. PREZENTACJA I DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

7.1. POLO CLUB EUROPE, S.L.U. dokłada wszelkich starań, aby produkty były prezentowane i opisywane jak najdokładniej.

7.2. POLO CLUB EUROPE, S.L.U. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek błędów lub pominięć w prezentacji lub opisie.

7.3. Zdjęcia ilustrujące i uzupełniające tekst opisowy produktów nie stanowią części zakresu umowy.

7.4. W przypadku braku dostępności produktów po złożeniu zamówienia, POLO CLUB EUROPE, S.L.U. zobowiązuje się powiadomić klienta tak szybko, jak to możliwe, anulując przesyłkę i zwracając klientowi kwotę zamówienia.

8. PŁATNOŚĆ

8.1. Wszystkie ceny, zarówno produktów, jak i usług transportowych, zawierają podatek VAT, z wyłączeniem sytuacji, w których zgodnie z przepisami prawa konieczne jest przedstawienie ceny w innej formie.

8.2. Ceny produktów mogą ulegać zmianie i znajdują zastosowanie ceny opublikowane w momencie sformalizowania zakupu w Internecie.

8.3. Klient może wybrać jedną z różnych metod płatności akceptowanych na stronie.

8.4. Podczas procesu zakupu klient może wybrać opcję sfinansowania swoich zakupów i odroczenia płatności za pośrednictwem KLARNA. W tym celu należy wypełnić formularz, tak aby KLARNA mogła rozpatrzyć wniosek i zaoferować finansowanie dostosowane do potrzeb klienta. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

8.5. KARTA PODARUNKOWA: Produkty na Stronie można kupować za pomocą kart podarunkowych. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

8.6. Bezpieczeństwo płatności. POLO CLUB EUROPE, S.L.U. podejmuje wszelkie środki w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa danych przesyłanych za pośrednictwem Strony. Podmiot wystawiający kartę, za pomocą której dokonywana jest płatność, powinien sprawdzić i zatwierdzić płatność. Jeśli płatność nie zostanie zatwierdzona, umowa nie zostanie zawarta, a POLO CLUB EUROPE, S.L.U. zostanie zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności za zwłokę lub brak dostawy Zamówienia.

9. PROMOCJE

Promocje mogą podlegać specjalnym warunkom. W takim wypadku, konkretne warunki zostaną opublikowane na stronie internetowej z dokładnym wskazaniem do których produktów się odnoszą.

10. DOSTAWA

Poniżej przedstawiamy szacowany czas dostawy zamówienia w zależności od miejsca docelowego i kosztów.

W okresach wyprzedaży, specjalnych akcji rabatowych i promocyjnych oraz w przypadku niektórych produktów, należycie wskazanych w swoich opisach, dostawy standardowe mogą trwać od 5 do 7 dni roboczych, a usługa dostawy ekspresowej może zostać tymczasowo zawieszona.


Kraj docelowy Niemcy:

TYP

DOSTAWA

KURIER

PRZEWIDYWANY CZAS

KOSZT

GRATIS

STANDARD

PUNKT ODBIORU

Hermes

1-4 dni roboczych

5,95€

Od 100€

STANDARD

W DOMU

Hermes

3-4 dni roboczych

6,95€

Od 100€

STANDARD

W DOMU

DHL PARCEL

3-5 dni roboczych

7,95€

Nigdy

EXPRESS

W DOMU

Fedex

24/48godz. w dni robocze

11,95€

Nigdy

 

Kraj docelowy Włochy:

TYP

DOSTAWA

KURIER

PRZEWIDYWANY CZAS

KOSZT

GRATIS

STANDARD

PUNKT ODBIORU

In Post

3-5 dni roboczych

5,95€

Od 100€

STANDARD

W DOMU

Bartolini

1-5 dni roboczych

6,95€

Od 100€

STANDARD

W DOMU

DHL PARCEL

3-5 dni roboczych

8,95€

Nigdy

EXPRESS

W DOMU

Fedex

24/48godz. w dni robocze

11,95€

Nigdy

 

Kraj docelowy Francja:

TYP

DOSTAWA

KURIER

PRZEWIDYWANY CZAS

KOSZT

GRATIS

STANDARD

PUNKT ODBIORU

Mondial Relay

3-5 dni roboczych

5,95€

Od 100€

STANDARD

W DOMU

COLISSIMO

1-3 dni roboczych

7,95€

Od 100€

STANDARD

W DOMU

DHL PARCEL

3-5 dni roboczych

8,95€

Nigdy

EXPRESS

W DOMU

Fedex

24/48godz. w dni robocze

11,95€

Nigdy

 

Kraj docelowy Niderlandy:

TYP

DOSTAWA

KURIER

PRZEWIDYWANY CZAS

KOSZT

GRATIS

STANDARD

PUNKT ODBIORU

Mondial Relay

3-5 dni roboczych

5,95€

Od 100€

STANDARD

W DOMU

POST NL

2-4 dni roboczych

6,95€

Od 100€

STANDARD

W DOMU

DHL PARCEL

3-5 dni roboczych

8,95€

Nigdy

EXPRESS

W DOMU

Fedex

24/48godz. w dni robocze

11,95€

Nigdy

 

Kraj docelowy Belgia:

TYP

DOSTAWA

KURIER

PRZEWIDYWANY CZAS

KOSZT

GRATIS

STANDARD

PUNKT ODBIORU

Mondial Relay

3-5 dni roboczych

5,95€

Od 100€

STANDARD

W DOMU

POST NL

2-4 dni roboczych

6,95€

Od 100€

STANDARD

W DOMU

DHL PARCEL

2-5 dni roboczych

8,95€

Nigdy

EXPRESS

W DOMU

Fedex

24/48godz. w dni robocze

11,95€

Nigdy

 

Kraj docelowy Austria:

TYP

DOSTAWA

KURIER

PRZEWIDYWANY CZAS

KOSZT

GRATIS

STANDARD

PUNKT ODBIORU

Mondial Relay

2-5 dni roboczych

7,95€

Nigdy

STANDARD

W DOMU

AUSTRIAN
POST

2-4 dni roboczych

6,95€

Od 100€

STANDARD

W DOMU

GLS

2-5 dni roboczych

7,95€

Nigdy

EXPRESS

W DOMU

Fedex

24/48h dni robocze

11,95€

Nigdy

 

Inne kraje docelowe:

KRAJ

TYP

DOSTAWA

KURIER

PRZEWIDYWANY CZAS

KOSZT

GRATIS

Irlandia

STANDARD

W DOMU

GLS

2-5 dni roboczych

11,95€

Nigdy

Luksemburg

STANDARD

W DOMU

GLS

2-3 dni roboczych

11,95€

Nigdy

Bułgaria

STANDARD

W DOMU

GLS

2-4 dni roboczych

11,95€

Nigdy

Rumunia

STANDARD

W DOMU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Nigdy

Słowenia

STANDARD

W DOMU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Nigdy

Węgry

STANDARD

W DOMU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Nigdy

Grecja

STANDARD

W DOMU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Nigdy

Czechy

STANDARD

W DOMU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Nigdy

Chorwacja

STANDARD

W DOMU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Nigdy

Słowacja

STANDARD

W DOMU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Nigdy

Estonia

STANDARD

W DOMU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Nigdy

Łotwa

STANDARD

W DOMU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Nigdy

Litwa

STANDARD

W DOMU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Nigdy

Finlandia

STANDARD

W DOMU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Nigdy

Dania

STANDARD

W DOMU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Nigdy

Szwecja

STANDARD

W DOMU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Nigdy

Polska

STANDARD

W DOMU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Nigdy


Przesyłka gratis:

Bezpłatna dostawa jest dostępna wyłącznie dla wskazanych miejsc docelowych i tylko w przypadku wysyłki standardowej u wybranych przewoźników oraz przy zamówieniach powyżej 100€. Aby skorzystać z promocji, klient powinien wybrać określoną agencję kurierską. 

Wysyłka Express:

W przypadku wysyłki ekspresowej czas dostawy wynoszący 24 godziny liczony jest od momentu wysłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
W przypadku zamówień złożonych po godzinie 14.00 (GTM +1) czas dostawy liczony jest od następnego dnia roboczego. 

Czas dostawy może ulec wydłużeniu w przypadku anulowania produktu lub zmiany adresu dostawy po złożeniu zamówienia.  Po wysłaniu zamówienia adres dostawy nie może zostać zmieniony.

Należy pamiętać, że przesyłki są obsługiwane przez strony trzecie, a podany termin dostawy ma wyłącznie charakter orientacyjny i nie uwzględnia możliwych opóźnień wynikających z autoryzacji płatności lub wyjątkowych warunków transportu (wyjątkowe warunki pogodowe, strajki itp.).

Jeśli klient lub osoba przez niego upoważniona nie może odebrać Zamówienia w uzgodnionym terminie i miejscu, powinien skontaktować się z POLO CLUB EUROPE, S.L.U w celu ustalenia innego terminu dostawy za pośrednictwem poczty elektronicznej contact@poloclub.com. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zamówienie nie będzie mogło zostać dostarczone w uzgodnione miejsce i w uzgodnionym terminie, firma transportowa skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia nowego terminu dostawy. Jeśli Zamówienie nadal nie może zostać dostarczone z przyczyn niezależnych od POLO CLUB EUROPE, S.L.U, zostanie ono zwrócone do magazynu. Jeżeli w ciągu 30 dni od nieudanej dostawy nie będzie możliwe skontaktowanie się z klientem lub klient odmówi odbioru zamówienia, zostanie ono uznane za zaniechane, a w takim wypadku POLO CLUB EUROPE, S.L.U zastrzega sobie prawo do niezwracania kosztów.

11. ZWROTY I WYMIANA

11.1 JAK DOKONAĆ ZWROTU

Jeżeli klient chciałby zwrócić towar zakupiony w naszym sklepie online, może to zrobić w ciągu 30 dni od daty otrzymania zamówienia.

Zwrot powinien być realizowany z terytorium, na którym dokonano zakupu. W przeciwnym razie POLO CLUB EUROPE, S.L.U. może obciążyć kosztami klienta.

Wszystkie zwracane produkty muszą być zwrócone w oryginalnym opakowaniu, z dołączonymi etykietami i w takim samym stanie, w jakim zostały wysłane, nieużywane.

Zwrotów można dokonać w następujący sposób:

A. Za pomocą naszego systemu zwrotów.

Jeżeli klient wybierze tę opcję, POLO CLUB EUROPE, S.L.U. oferuje mu dwie możliwości zwrotu:

- Zwrot w punkcie odbioru
- Odbiór w domu w zależności od wybranego kraju zgodnie z danymi podanymi na platformie zwrotów.

Aby dokonać zwrotu, należy kliknąć w ten link i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1- Wprowadzić adres e-mail przypisany do zamówienia

2- Przejść do swojej skrzynki odbiorczej i kliknąć w otrzymany link.

3- Wybrać zamówienie, które ma zostać zwrócone.

4- Wybrać artykuł, który ma zostać zwrócony.

5- Wybrać powód lub przyczyny, dla których chce się zwrócić produkt(y).

6- Wybrać rodzaj zwrotu: odbiór w domu, o ile to możliwe, w zależności od kraju, lub w punkcie odbioru

7- Wybrać metodę zwrotu kosztów: karta podarunkowa lub ta sama metoda płatności

8- Sprawdzić, czy wszystkie informacje są prawidłowe i potwierdzić zwrot.

9- Pobrać i wydrukować etykietę zwrotną i postępować zgodnie z instrukcjami.

W przypadku, gdy klient chce zmodyfikować lub anulować żądanie zwrotu, powinien skontaktować się z POLO CLUB EUROPE, S.L.U. pisząc na adres contact@poloclub.com 

Poniżej przedstawiono firmy transportowe, terminy i koszty odpowiadające tym metodom zwrotów. 


ZWROTY I WYMIANA Niemcy:

TYP

KURIER

PRZEWIDYWANY CZAS

KOSZT

W DOMU

GLS

3-5 dni roboczych

14,95€

PUNKT ODBIORU

Hermes

3-12 dni roboczych

7,95€

 

ZWROTY I WYMIANA Włochy:

TYP

KURIER

PRZEWIDYWANY CZAS

KOSZT

W DOMU

GLS

3-6 dni roboczych

14,95€

PUNKT ODBIORU

InPost

3-6 dni roboczych

6,95€

 

ZWROTY I WYMIANA Francja:

TYP

KURIER

PRZEWIDYWANY CZAS

KOSZT

PUNKT ODBIORU

Mondial Relay

2-6 dni roboczych

6,95€

 

 ZWROTY I WYMIANA Niderlandy:

TYP

KURIER

PRZEWIDYWANY CZAS

KOSZT

W DOMU

GLS

3-5 dni roboczych

14,95€

PUNKT ODBIORU

Mondial Relay

3-7 dni roboczych

6,95€

 

ZWROTY I WYMIANA Belgia:

TYP

KURIER

PRZEWIDYWANY CZAS

KOSZT

W DOMU

GLS

2-5 dni roboczych

14,95€

PUNKT ODBIORU

Mondial Relay

3-5 dni roboczych

6,95€

 

ZWROTY I WYMIANA Austria:

TYP

KURIER

PRZEWIDYWANY CZAS

KOSZT

W DOMU

GLS

3-5 dni roboczych

14,95€

PUNKT ODBIORU

Mondial Relay

2-5 dni roboczych

7,95€

 

 Inne kraje docelowe:

KRAJ

DOSTAWA

KURIER

PRZEWIDYWANY CZAS

KOSZT

Irlandia

PUNKT ODBIORU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Luksemburg

PUNKT ODBIORU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Bułgaria

W DOMU

GLS

2-8 dni roboczych

19,95€

Rumunia

W DOMU

GLS

2-8 dni roboczych

19,95€

Słowenia

PUNKT ODBIORU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Węgry

PUNKT ODBIORU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Grecja

W DOMU

GLS

2-8 dni roboczych

19,95€

Czechy

PUNKT ODBIORU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Chorwacja

PUNKT ODBIORU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Słowacja

PUNKT ODBIORU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Estonia

PUNKT ODBIORU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Łotwa

PUNKT ODBIORU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Litwa

PUNKT ODBIORU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Finlandia

PUNKT ODBIORU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Dania

PUNKT ODBIORU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Szwecja

PUNKT ODBIORU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

Polska

PUNKT ODBIORU

GLS

2-8 dni roboczych

11,95€

 

B. We własnym zakresie.

Klient może dostarczyć przesyłkę we własnym zakresie.

W tym celu klient powinien skontaktować się z działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@poloclub.com i w ten sposób uzyskać informacje o adresie do wysyłki.

W obydwu przypadkach, niezależnie od tego, czy klient zdecydował się na jeden ze sposobów zwrotów POLO CLUB EUROPE, S.L.U., czy też na wysyłkę we własnym zakresie, po otrzymaniu produktów i zweryfikowaniu ich stanu POLO CLUB EUROPE, S.L.U. przystąpi do dokonania zwrotu odpowiedniej kwoty za pomocą metody płatności wybranej przez klienta (karta podarunkowa lub ta sama metoda płatności, która została użyta w momencie zakupu) w ciągu 8-10 dni od daty wysłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem.


11.2. SPECJALNE WARUNKI ZWROTÓW

Skarpetki (sprzedawane w kompletach po 2, 3, lub 5 par)

Aby dokonać zwrotu kompletu, zawarte w nich artykuły muszą znajdować się w oryginalnym opakowaniu i w nienaruszonym stanie, bez rozdarć, usuniętych metek lub jakichkolwiek innych uszkodzeń. Komplety należy zwracać w całości, co oznacza że należy zwrócić wszystkie artykuły z jakich składa się komplet. Zwroty częściowe lub zwroty pojedynczych par należących do kompletu nie zostaną przyjęte. Powyższe warunki zwrotu dotyczą kompletów artykułów, które należy zwrócić w takim samym stanie, w jakim zostały zakupione.

Bielizna (sprzedawane indywidualnie, w komplecie po 2 lub 3 sztuki)

Z uwagi na bezpieczeństwo i higienę zarówno bielizna sprzedawana indywidualnie jak i w komplecie nie podlega zwrotowi, podobnie jak bielizna zwracana w otwartym opakowaniu lub w opakowaniu w naruszonym stanie. Opakowanie w jakim znajdują się artykuły należy zwracać w stanie nienaruszonym, bez rozdarć i uszkodzeń lub oderwanych metek.

Komplety (komplety składające się z 2 lub 3 koszulek polo, koszul, podkoszulków, swetrów)

Zwroty częściowe lub zwroty pojedynczych sztuk należących do kompletu nie zostaną przyjęte. W przypadku częściowego zwrotu produktów z kompletu, przysługujący rabat zostanie anulowany. Oznacza to, że jeśli klient zwróci część odzieży wchodzącej w skład kompletu (a nie cały komplet), rabat zostanie utracony, a cena odzieży, która nie zostanie zwrócona, będzie równa cenie pierwotnej (cenie sprzedaży widniejącej na stronie internetowej w momencie dokonania zakupu bez rabatu zastosowanego do kompletu). Zwrot należności za zwróconą odzież będzie wynikiem odjęcia różnicy od pierwotnej ceny.

Przykład:

Beżowe Polo Fit Custom 60 € (cena bez rabatu za komplet)

Beżowe Polo Fit Custom 47,49 € (cena z rabatem za komplet)

Kwota zaoszczędzona: 12,51 €

Jeśli klient zwróci część odzieży traci rabat i w związku z tym odzież, która NIE zostanie zwrócona, kosztować będzie 47,49 €. Zwrot należności za zwróconą odzież będzie wynikiem odjęcia kwoty zaoszczędzonej (12,51 €) od ceny zakupu odzieży 47,49 €. Tzn. 47,49 €- 12,51 € = 34,98 € to kwota, która zostanie wypłacona.


11.3. ZWROT ŚRODKÓW

Zwrot produktów stanowi podstawę do zwrotu kwoty równej cenie zakupu zwróconych produktów. Należy pamiętać, że koszty wysyłki nie zostaną zwrócone.

POLO CLUB EUROPE, S.L.U. prześle klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem i przystąpi do zwrotu środków po odebraniu zwrotu i potwierdzeniu, że produkty są nienaruszone, posiadają metki i pozostają w takim samym stanie, w jakim zostały wysłane (nie były używane ani prane).

Jeśli klient dokonał zakupu za pomocą karty bankowej, może wybrać zwrot na tę samą kartę bankową lub zwrot na kartę podarunkową (kredyt sklepowy), którą można zrealizować w dowolnym momencie na stronie internetowej.

Jeśli zakup został dokonany przy użyciu karty podarunkowej, zwrot zostanie dokonany na tę samą kartę podarunkową.

Zwrot środków na kartę kredytową / debetową zostanie przetworzony w ciągu 8-10 dni od daty wysłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Ostateczny termin może ulec zmianie w wyniku procedur bankowych i zależy od metody płatności i banku.

Zwrot środków na kartę podarunkową (kredyt sklepowy) wysyłany jest automatycznie wraz z e-mailowym potwierdzeniem zwrotu do naszej firmy.

11.4. WYMIANA

Wymiana jest akceptowana wyłącznie wówczas, gdy dostarczony produkt jest wadliwy. We wszystkich innych przypadkach, na przykład jeśli produkt nie spełnia oczekiwań klienta lub jeśli klient woli inny rozmiar lub kolor, należy dokonać zwrotu w celu otrzymania zwrotu środków, postępując zgodnie z naszą procedurą zwrotów, a następnie ponownie dokonać zakupu. Zastosowanie znajdują warunki i ceny obowiązujące w momencie zakupu nowego produktu.


11.5. WADLIWE PRODUKTY

Przed wysyłką produkty POLO CLUB EUROPE, S.L.U przechodzą kontrole jakości w celu wykrycia wszelkich wad. Niemniej jednak, jeśli klient otrzyma produkt, który nie jest w idealnym stanie, prosimy o kontakt z POLO CLUB EUROPE, S.L.U. za pośrednictwem contact@poloclub.com, podając szczegółowe informacje na temat produktu oraz jego wad i wnioskując o wymianę produktu na taki sam jak zakupiony lub o zwrot kosztów.

Obowiązkiem klienta jest upewnienie się w momencie doręczenia, że produkty są w dobrym stanie. W związku z tym, jeśli opakowanie jest otwarte lub jego wygląd budzi wątpliwości lub podejrzenia co do naruszenia integralności produktu, należy odmówić przyjęcia przesyłki, niezwłocznie informując o tym POLO CLUB EUROPE, S.L.U pośrednictwem e-maila na adres contact@poloclub.com.

Jeśli klient otrzyma wadliwy produkt i zwróci go bez uprzedniego skontaktowania się z POLO CLUB EUROPE, S.L. U, po odebraniu produktu i jego analizie przez dział jakości POLO CLUB oraz potwierdzeniu istnienia defektu bądź wady, skontaktujemy się z klientem w celu zaoferowania wymiany produktu lub zwrotu kosztów produktu, w tym kosztów dostawy poniesionych w celu doręczenia produktu oraz kosztów, które klient mógłby ponieść przy jego zwrocie do nas, a także, jeśli klient zdecyduje się na wymianę produktu na inny, kosztów wysyłki nowego produktu.

Jeżeli klient zdecyduje się na zwrot kosztów wadliwego produktu, może wybrać zwrot na tę samą kartę bankową lub zwrot na kartę podarunkową (kredyt sklepowy), którą można zrealizować w dowolnym momencie na stronie internetowej.

Jeśli zakup został dokonany przy użyciu karty podarunkowej, zwrot zostanie dokonany na tę samą kartę podarunkową.


12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

12.1. Klient może odstąpić od złożonego zamówienia, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ostatniego z zamówionych Produktów przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

12.2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy powiadomić POLO CLUB EUROPE, S.L pocztą elektroniczną na adres contact@poloclub.com o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Można też skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby informacja o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy została wysłana przed upływem tego terminu.

12.3. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta, POLO CLUB EUROPE, S. L. U. zwróci klientowi dokonane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez POLO CLUB EUROPE, S. L. U.) bez nieuzasadnionej zwłoki, a w każdym wypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował POLO CLUB EUROPE, S. L. U. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. .

12.4. POLO CLUB EUROPE, S.L.U. może wstrzymać się ze zwrotem środków do czasu zwrotu towarów lub do czasu dostarczenia przez klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, który z powyższych warunków zostanie spełniony wcześniej.

Po zweryfikowaniu stanu Produktów i z zastrzeżeniem, że warunki zwrotu wskazane powyżej zostały spełnione (oryginalne opakowanie, metki, stan Produktów), POLO CLUB EUROPE, S.L.U. przystąpi do dokonania zwrotu środków przy użyciu tych samych metod płatności, których użyto w pierwotnej transakcji.

13. PRAWO WŁAŚCIWE - JURYSDYKCJA

13.1. Niniejsze Warunki podlegają prawu hiszpańskiemu. W przypadku jakichkolwiek kontrowersji wynikających z niniejszych Zasad i Warunków, strony podlegają sądom i trybunałom przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących właściwej jurysdykcji, w których, w przypadku konsumentów końcowych, brane jest pod uwagę miejsce wykonania zobowiązania lub miejsce zamieszkania strony kupującej.

13.2. W przypadku zakupu dokonanego przez przedsiębiorstwo, obie strony podlegają jurysdykcji sądów i trybunałów w Elche (Alicante), Hiszpania.,wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

14. MODYFIKACJA ZASAD I WARUNKÓW

14.1. POLO CLUB EUROPE, S.L.U. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na swojej stronie internetowej, a także do zmiany obowiązujących na niej zasad i warunków w dowolnym momencie.

14.2. W momencie dokonania zakupu, akceptują państwo obowiązujące warunki i zasady oraz politykę firmy, chyba że zostaną one poddane zmianom prawnym bądź ulegną im na żądanie władz (a w takim wypadku wprowadzone zmiany mogą obejmować którekolwiek z wcześniejszych zamówień, zrealizowanych przez państwa).

14.3. Unieważnienie, zniesienie lub uznanie nieskuteczności któregokolwiek z niniejszych warunków, dotyczy wyłącznie danego warunku i nie będzie mieć żadnego wpływu na ważność lub wymagalność pozostałych warunków.


Data aktualizacji: Styczeń 2024.

Szczegóły

Opis

Wybierz rozmiar

Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.

* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.

* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com