Przejdź do treści
Loyals
Szukaj

Polityka ochrony prywatności - Polo Club UE

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania przez POLO CLUB EUROPE, S.L.U. danych osobowych zgromadzonych w następujący sposób:

- strona internetowa Polo Club

- korespondencja mailowa.

- komunikacja przez WhatsApp.

- komunikacja przez sieci społecznościowe.

1. Administrator danych osobowych

POLO CLUB EUROPE, S.L. (POLO CLUB).
B-54512512
Ptda. Jubalcoi Polígono 1, Nº 90
03295 Elche (Alicante).
Adres e-mail: rgpd@poloclub.com

 2. Jakie dane gromadzimy i w jakim celu?

POLO CLUB przetwarza następujące dane w zależności od wybranej opcji lub sposobu komunikacji z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej:

PRZETWARZANIE

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

CEL

PODCZAS DOKONYWANIA ZAKUPÓW

-Podane przez użytkownika dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

-Dane dotyczące numeru konta lub karty bankowej w celu sformalizowania zakupu.

-Zarządzanie zakupem i dostawą produktów. 

-Zarządzanie zamówieniami i zwrotami.

-Przesyłanie powiadomień o nowościach/promocjach i informacji związanych z wcześniejszymi zakupami.

-Przesyłanie ankiet przez Hubpost i inne kanały komunikacji w celu poznania stopnia satysfakcji klienta z dokonanych zakupów.

Podstawa prawna: wykonanie umowy bądź umowy wstępnej, w której użytkownik jest stroną (art. 6.1.b RODO) oraz przesyłanie powiadomień o ofertach handlowych i ankiet satysfakcji z dokonanych zakupów w prawnie uzasadnionym interesie (art.6.1.d RODO)

PODCZAS REJESTRACJI KLIENTA NA STRONIE INTERNETOWEJ

-Podane przez użytkownika dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

-Dane dotyczące numeru konta lub karty bankowej w celu sformalizowania zakupu.

-Preferencje.

-Zarządzanie profilem użytkownika.

-Zarządzanie bezpośrednim dostępem do statusu zamówień, historii zakupów itp.

-Powiadamianie o zmianach dotyczących naszych usług.

-Powiadamianie o nowościach/promocjach/loteriach za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS.

Podstawa prawna: wykonanie umowy bądź umowy wstępnej, w której użytkownik jest stroną (art.6.1.b RODO) oraz przesyłanie powiadomień o ofertach handlowych w prawnie uzasadnionym interesie (art.6.1.d RODO)

PO PRZYSTĄPIENIU DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

-Dane identyfikacyjne podane podczas rejestracji.

-Data urodzin.

-Historia zakupów.

-Zarządzanie profilem uczestnika programu lojalnościowego w zależności od kategorii.

-Zarządzanie saldem punktów zgromadzonych za dokonane zakupy.

-Zastosowanie rabatów według kategorii Członkostwa.

-Wysyłanie powiadomień związanych z Programem Lojalnościowym.

Podstawa prawna: W celu zapewnienia statusu Członka Programu Lojalnościowego, w tym wysyłania powiadomień o Programie Lojalnościowym, saldzie punktów, zastosowanych rabatach itp. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub umowy przedwstępnej, której stroną jest użytkownik (art.6.1.b RODO).

W WYPADKU ZAPROSZENIA ZNAJOMEGO DO UDZIAŁU W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM PRZEZ JEGO CZŁONKA

-Adres e-mail znajomego

-Wysyłanie powiadomień z ofertami zniżek na kolejne zakupy w POLO CLUB.

Podstawa prawna: Zgoda podmiotu, którego dotyczą dane. (Art.6.1.a) RODO)

W PRZYPADKU SKONTAKTOWANIA SIĘ Z POLO CLUB

-Dane identyfikacyjne podane przez użytkownika w związku z zamówieniem lub profilem użytkownika.

-W celu udzielenia użytkownikowi wsparcia po otrzymaniu zapytania

-Do wymiany wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podstawa prawna: Zgoda podmiotu, którego dotyczą dane. (Art.6.1.a) RODO)

W WYPADKU PRZESŁANIA NAM CV

-Dane identyfikacyjne takie jak imię i nazwisko, numer dowodu tożsamości, itd.

-Dane kontaktowe: miejsce zamieszkania, numer telefonu, adresy (pocztowy i e-mail), itd.

-Dane osobowe takie jak: płeć, data i miejsce urodzenia, wiek, obywatelstwo, itd.

-Dane dotyczące zawodu i wykształcenia.

-Zarządzanie wnioskiem o udział w procesie rekrutacyjnym.

-Przy zarządzaniu wnioskiem użytkownika o udział w procesie rekrutacyjnym, udostępnione dane zostaną zestawione z informacjami dostępnymi za pośrednictwem innych źródeł (internet, udostępnione przez użytkownika dane o wcześniejszym zatrudnieniu, uczelni wymienionych w CV, itd.).

Podstawa prawna: Wykonanie umowy lub umowy przedwstępnej z zainteresowanym (artykuł 6.1.b.) RODO).

W WYPADKU OTRZYMANIA OD UŻYTKOWNIKA PROŚBY O POWIADOMIENIE O DOSTĘPNOŚCI

-Adres e-mail udostępniony przez użytkownika.

-Powiadomienie użytkownika o dostępności wybranych produktów

Podstawa prawna: Zgoda podmiotu, którego dotyczą dane (Art.6.1.a) RODO).

W WYPADKU OTRZYMANIA OD UŻYTKOWNIKA PROŚBY O WYSYŁANIE NEWSLETTERÓW

-Adres e-mail podany przez użytkownika, na który przesyłane będą informacje o interesujących go ofertach i produktach.

-Bieżące powiadamianie użytkownika o nowościach i ofertach POLO CLUB.

-Powiadamianie o zmianach dotyczących naszych usług.

Podstawa prawna: Zgoda osoby, której dane dotyczą (art.6.1.a) RODO) lub uzasadniony interes prawny (art.6.1.f) RODO) w przypadku, gdy użytkownik zarejestrował się jako klient na naszej stronie internetowej.

PODCZAS PRZEGLĄDANIA STRONY INTERNETOWEJ

-Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową POLO CLUB, automatycznie gromadzimy i przetwarzamy informacje o tym, w jaki sposób uzyskuje on dostęp do strony internetowej i jak z niej korzysta, a w szczególności następujące dane osobowe:

-Dane techniczne, w tym adres IP, dane logowania, przeglądarkę i jej wersję, system operacyjny i/lub

-Informacje dotyczące odwiedzin użytkownika na naszej stronie internetowej, w tym ujednolicony lokalizator (URL), przeglądane lub wyszukiwane usługi oraz strony odwiedzane przez użytkownika w naszym Serwisie; czas odpowiedzi witryny; błędy pobierania; godzinę i datę wizyty; czas spędzony na tych stronach; informacje o interakcji z witryną (np. kliknięcia i/lub najechania myszą), metody używane do opuszczenia strony, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne; i/lub

-Informacje gromadzone za pomocą plików cookie. Więcej informacji na temat korzystania z tych urządzeń i sposobu zarządzania nimi można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookie

● Umożliwienie użytkownikowi udziału w interaktywnych funkcjach naszej strony internetowej, gdy się na to zdecyduje.

● Gromadzenie danych statystycznych, analiza i profilowanie na podstawie zainteresowań związanych z przeglądaniem i treściami. Gromadzenie innych cennych informacji, w celu ulepszenia naszej strony internetowej i naszych usług.

● Wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych.

Podstawa prawna: Zgoda podmiotu, którego dotyczą dane. (Art.6.1.a) RODO)

W WYPADKU SPŁATY ODROCZONEJ

-Podane przez użytkownika dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

-Dane dotyczące numeru konta lub karty bankowej w celu dokonania zakupu.

-Odroczenie płatności zgodnie z opcjami wybranymi przez klienta.

Podstawa prawna: realizacja umowy lub umowy przedwstępnej, której stroną jest użytkownik. (Art.6.1.b RODO)

W WYPADKU ZAMIESZCZENIA SUGESTII LUB REKLAMACJI W ZAKRESIE FUNKCJONALNOŚCI SERWISU WEB

-Dane kontaktowe: adres e-mail.

-Dane osobowe zamieszczone w skrzynce w celu wyświetlenia reklamacji lub sugestii.

-Poznanie opinii użytkowników co do funkcjonalności strony oraz sprawdzenie poprzez wprowadzenie ich adresów e-mail czy są ona prawdziwe.

-Możliwość skontaktowania się z tymi użytkownikami, którzy nie zamieścili pozytywnej opinii co do funkcjonalności strony, za pomocą udostępnionych adresów e-mail.

Podstawa prawna: Zgoda podmiotu, którego dotyczą dane (6.1.a) RODO)

PODCZAS UDZIAŁU W LOTERII LUB KONKURSIE

-Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, płeć, wiek).

-Dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu).

-Adres pocztowy w celu przesłania nagrody.

-Użytkownicy sieci społecznościowych.

-Zarządzanie udziałem użytkowników w konkursach/loteriach zgodnie z sugestiami Baz Danych.

-Powiadomienie uczestnika konkursu/loterii o statusie zwycięzcy.

-Dostawa lub wręczenie nagrody/nagród.

Podstawa prawna: Zgoda podmiotu, którego dotyczą dane (6.1.a) RODO) lub wykonanie umowy (Art.6.1.b)RODO) zgodnie z zasadami zawartymi w podstawie prawnej loterii/konkursu.

PODCZAS DOKONYWANIA ZWROTÓW

-Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, wiek).

-Dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu).

-Adres pocztowy do wysyłki.

-Dane dotyczące numeru konta lub karty bankowej w celu dokonania wpłaty zwrotu.

-Zarządzanie zwrotami artykułów zakupionych w Polo Club.

-Przesyłanie ankiet zadowolenia poprzez Outvio.

Podstawa prawna: realizacja umowy lub umowy przedwstępnej, której stroną jest użytkownik. (Art.6.1.b) RODO)

 
3. Odbiorcy

POLO CLUB nie przekazuje danych podanych przez użytkownika, chyba że zostanie do tego upoważniony przez użytkownika, lub jeśli zaistnieje taki wymóg prawny, a także na wyraźnie żądanie sądu, służb porządku publicznego lub organów ścigania.

Należy również pamiętać, że w celu prowadzenia swojej działalności POLO CLUB może zawierać umowy ze stronami trzecimi (osobami fizycznymi lub prawnymi) w celu świadczenia w jego imieniu takich usług jak na przykład usługi kurierskie, których celem jest dostarczenie zamówienia do użytkownika, a także zapewnienia realizacji usług powiązanych z jego usługami, usług wsparcia w analizie sposobu korzystania z usług świadczonych przez Polo Club. Wszystko to może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika.

Wspomniane powyżej podmioty zewnętrzne będą miały dostęp do danych osobowych użytkownika wyłącznie w celu realizacji wskazanych działań w imieniu Polo Club na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych, w których zostaną odpowiednio poinstruowane co do sposobu postępowania z danymi użytkownika i ich ochroną, a ponadto będą zobowiązane do nieujawniania ani niewykorzystywania tych danych w jakimkolwiek innym celu.

METODA PŁATNOŚCI ODROCZONEJ

Jeśli użytkownik zdecyduje się na odroczoną metodę płatności oferowaną przez Klarna, będzie musiał podać swoje dane w formularzu, który Klarna przygotowała w tym celu na stronie internetowej aby ocenić czy użytkownik kwalifikuje się do korzystania z tej metody płatności oraz w celu dostosowania do niego dostępnych metod płatności. Klarna jest odpowiedzialna za przetwarzanie podanych przez użytkownika danych osobowych, zgodnie z jej polityką prywatności, którą można znaleźć tutaj.


Więcej informacji o Klarna i metodzie odroczonej płatności tutaj.

ZWROTY

W wypadku zwrotu artykułu podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie procesem jest OUTVIO. Dlatego też użytkownik powinien podać swój adres e-mail za pośrednictwem następującego linku. Outvio odpowiada za przeprowadzenie zwrotu danego artykułu bądź artykułów. Outvio odpowiada też za przesłanie użytkownikowi ankiety satysfakcji klienta w związku z przeprowadzonym zwrotem.

Więcej informacji o Outvio i zarządzaniem przez niego prywatnością tutaj.

4. Przekazywanie danych do państw trzecich

POLO CLUB, jako administrator danych, informuje, że nie zamierza przekazywać danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej, choć nie może zagwarantować, że niektóre konkretne czynności związane z przechowywaniem i przetwarzaniem nie będą wykonywane przez osoby fizyczne lub prawne spoza Unii Europejskiej.

Gdyby jednak jakiekolwiek czynności związane z przetwarzaniem danych były wykonywane przez firmy lub osoby znajdujące się w krajach trzecich, POLO CLUB podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że dane użytkownika przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności. Nie będzie przekazywać danych osobowych użytkownika do organizacji lub kraju znajdującego się poza Unią Europejską, z wyjątkiem przypadków, gdy są to kraje o odpowiednim poziomie ochrony, zapewniające wystarczające gwarancje i skuteczne środki prawne, oraz takie, które uznają wymagalne prawa osoby, której dane dotyczą.

5. Przechowywanie

Zasadniczo, udostępnione dane osobowe są przechowywane przez okres ściśle niezbędny do realizacji każdego z przewidzianych celów oraz, w stosownych przypadkach, do upływu terminu przedawnienia w celu egzekwowania zobowiązań umownych lub przedwstępnych, a także do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie przez użytkownika.

W szczególności:

  • Dane dotyczące dokonanych zakupów są przechowywane przez okres 5 lat, chyba że zastosowanie mają inne terminy przedawnienia.

  • Dane podane podczas rejestracji na stronie internetowej są przetwarzane do czasu rezygnacji z bycia zarejestrowanym użytkownikiem naszej strony internetowej.

  • Dane przekazane przez Członków Programu Lojalnościowego i zgromadzone w ten sposób, są przechowywane do momentu rezygnacji z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym lub do momentu rezygnacji z bycia zarejestrowanym użytkownikiem naszej strony internetowej.

  • Dane znajomych wskazanych przez członków Programu Lojalnościowego są przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania im powiadomień o oferowanych zniżkach i są przechowywane przez okres miesiąca.

  • Dane dotyczący dostaw oraz powiadomienia reklamowe wysyłane pocztą elektroniczną lub wiadomościami SMS są wykorzystywane do czasu przesłania przez użytkownika powiadomienia o rezygnacji z otrzymywania wspomnianych powiadomień.

  • Dane służące do wysyłania newsletterów będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji tej usługi.

  • Dane dotyczące zapytań kierowanych do nas za pośrednictwem kanałów obsługi klienta są przechowywane do momentu rozpatrzenia zapytania, chyba że zostaną one włączone do pliku zakupowego klienta, w którym to przypadku zastosowanie mają okresy przechowywania związane z zakupem.

  • Dane udostępnione w celu przesłania powiadomień o dostępności artykułów są przetwarzane jedynie w tym celu i są przechowywane przez czas racjonalnie niezbędny do wykonania dostawy i definitywnego ich usunięcia.

  • Dane udostępnione przez użytkowników uczestniczących w loterii są przechowywane wyłącznie w celu zarządzania nią.

6. Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych. Są to prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia i przenoszenia, z których może on skorzystać, wysyłając wiadomość e-mail na adres rgpd@poloclub.com podając w temacie wiadomości „KORZYSTANIE Z PRAW”.

Zainteresowana strona musi każdorazowo potwierdzić swoją tożsamość poprzez dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu o podobnym charakterze.

W niektórych przypadkach realizacja wniosku może skutkować odpowiednio przechowywaniem, ograniczaniem lub zablokowaniem takich praw.

W przypadku procesów przetwarzania, których podstawą prawną jest wyraźna zgoda, użytkownik ma prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność procesu przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Oprócz powyższego, użytkownik może sprzeciwić się lub cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w dowolnym momencie: wnioskując o to za pośrednictwem udostępnionego mu wcześniej adresu e-mail, linku podanego w tym celu w każdej wysyłanej przez nas informacji handlowej lub, jeśli jest zarejestrowanym użytkownikiem naszej strony internetowej, za pośrednictwem opcji dostępnej również w takim celu w jego Profilu.

Podobnie w wypadku gdy POLO CLUB nie przestrzega przepisów prawnych w związku z ochroną danych osobowych, użytkownikom przysługuje prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu, którym w Hiszpanii jest Hiszpańska Agencja Ochrony Danych (www.aepd.es)

7. Bezpieczeństwo

Główną naszą misją jest zabezpieczenie i zagwarantowanie bezpieczeństwa zarówno przetwarzania danych osobowych, jak i powiązanych informacji, zapewniając ich ochronę i integralność. Dlatego też POLO CLUB wdraża środki zarówno organizacyjne, jak i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i uniknięcia ich uszkodzenia, utraty, nieuprawnionego dostępu do nich lub bezprawnego przetwarzania, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter przechowywanych danych i ryzyko, na jakie są one narażone, czy to w wyniku działań ludzkich, czy też środowiska fizycznego lub naturalnego. POLO CLUB nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę, nieautoryzowane przeniesienie lub niewłaściwą manipulację danymi, na które nie ma wpływu i których nie mógł przewidzieć lub takich, które wynikają z ataków osób trzecich.

 8. Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Po kliknięciu w link strony trzeciej użytkownik zostanie przekierowany na tę stronę. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Zdecydowanie zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

8.1. Prywatność osób niepełnoletnich

Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 roku życia.

Naszym zamiarem nie jest gromadzenie danych osobowych osób poniżej 18 roku życia. Prosimy o kontakt rodziców lub opiekunów, którzy wiedzą, że ich dziecko lub podopieczny przekazał nam swoje dane osobowe.

Użytkownicy gwarantują prawdziwość i autentyczność informacji i danych, które przekazują w związku z korzystaniem z tej strony internetowej. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie nieprawdziwe lub niedokładne informacje, które mogą pojawić się w związku z dostarczeniem danych, a także za wszelkie szkody, które takie informacje mogłyby spowodować.

Na wypadek, gdybyśmy dowiedzieli się, że zgromadziliśmy dane osób w wieku poniżej 18 lat bez sprawdzenia, czy zgoda została udzielona przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów, z zastrzeżeniem prawa do świadczenia usługi.

8.2. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

POLO CLUB może dokonać aktualizacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Obowiązuje polityka prywatności w wersji aktualnie opublikowanej, dlatego prosimy o jej regularne sprawdzanie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian użytkownik zostanie należycie poinformowany, tak by mógł zapoznać się z tymi zmianami i skorzystać z przysługujących mu praw, jeśli się z nimi nie zgadza. Ostatnia wersja: październik 2023

Szczegóły

Opis

Wybierz rozmiar

Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.

* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.

* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com